Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Onze groepen

Leerlingen worden geplaatst in groepen waarbij gekeken wordt naar het leerjaar, didactische en sociaal emotionele ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften. We gebruiken niet het jaarstofklassensysteem, maar spreken over leerjaren.

SPON_deKameleon_sept23_04_2023
SPON_deKameleon_sept23_24_2023

Indeling

De indeling in deze groepen gebeurt door gebruik te maken van een aantal criteria:

  • de leeftijd van de leerlingen;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • de leerroute;
  • het aantal leerlingen per groep;
  • verdeling jongens en meisjes;
  • de verschillende hulpvragen en onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wij maken gebruik van de term leerjaren waarbij elk lokaal een kleur heeft gekregen. Dit doen we omdat het aantal leerjaren vooral betrekking heeft op de leeftijd van de leerlingen in de groepen en niet op het leerstofaanbod.

Doordat niet al onze leerlingen in groep 1 starten op onze school, maar pas vanaf de hogere leerjaren, is het helaas niet mogelijk de groepen gedurende meerdere jaren “bij elkaar te houden”. Door de instroom van leerlingen in de hogere leerjaren moeten de groepen ieder schooljaar opnieuw ingedeeld worden. De indeling van de groepen kan hierdoor jaarlijks wisselen.