Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Zorg en expertise

De essentie van onze school is dat ons onderwijsaanbod afgestemd wordt op de onderwijs- ondersteunings- en zorgbehoeften van de leerlingen op onze school. Wij streven ernaar om alle leerlingen daarin zo goed mogelijk te begeleiden.

SPON_deKameleon_sept23_16_2023
SPON_deKameleon_sept23_19_2023

Rust en structuur

In de school creëren wij een omgeving van rust en structuur, waarin de leerlingen gestimuleerd worden zich optimaal te ontwikkelen. Wij streven ernaar dat de leerling zich veilig en prettig voelt en plezier (her-)vindt in het leren (zie document: Een prettig en veilig schoolklimaat De Kameleon). Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan het welzijn van onze leerlingen.

Zorgleerlingen

Alle leerlingen op onze school zijn in principe zorgleerlingen. Zij hebben allemaal te maken met leerachterstanden, en mogelijk ook problemen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, het gedrag en/of de werkhouding. Op basis daarvan hebben wij een Basisondersteuning geformuleerd die voor al onze leerlingen wordt toegepast. Deze basisondersteuning is specifiek voor het SBO. Daarnaast hebben wij ook een Plusondersteuning en een Ondersteuning Praktijkgericht leren.

Aanvullende ondersteuning

Logopedie
Logopedie op De Kameleon

Wanneer u logopedische ondersteuning voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning op school plaatsvinden. Dit kan betekenen dat u vragen heeft over uw kind of wilt dat uw kind logopedisch onderzocht wordt. Eventuele logopedische behandelingen hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd. In overleg met u en school zoeken we de best passende oplossing voor uw kind.

De school heeft geen eigen logopedist in dienst. Onze school werkt samen met KIC Logopedie & Stottertherapie. Voor meer informatie: https://www.kiclogopedie.nl/

Wat kunnen wij voor uw kind betekenen?

Uw kind maakt elke dag nieuwe gebeurtenissen mee. Hij leert steeds beter om hierover met u te communiceren. Hij leert spreken, begrijpen, vertellen en luisteren. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. Allemaal belangrijke onderdelen van de totale ontwikkeling van uw kind. De logopedisten kunnen u en uw kind ondersteunen bij bovengenoemde onderwerpen.

Cesartherapie
Cesartherapie op De Kameleon

Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de cesartherapeute.

Op school komt één keer in de week een externe cesartherapeute. Zij verzorgt de behandeling aan leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. De aanvraag verloopt via de zorgverzekering.