De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Onze school

De Kameleon is een school voor speciaal basisonderwijs. Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die onvoldoende kunnen profiteren van het aanbod binnen het regulier basisonderwijs. Over het algemeen is er bij deze leerlingen sprake van leer-, ontwikkelings- en/of sociaal-emotionele achterstanden of problematiek. 

De leerstof en de lesmethodes binnen de school zijn vergelijkbaar met het regulier basisonderwijs, maar de aanpak en benadering van de leerlingen is aangepast aan hun specifieke onderwijsbehoeften. De school biedt passend onderwijs in kleinere groepen. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht en kunnen zij uitstromen op een niveau dat bij hun mogelijkheden past. 

Het speciaal basisonderwijs valt onder De Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Deze wet regelt het onderwijs op de scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs. Dit betekent dat onze school aan dezelfde eisen moet voldoen als een reguliere basisschool. Ons uitgangspunt is dat wij ook zoveel mogelijk een gewone basisschool willen zijn, met extra aanpassingen waar deze nodig zijn.