De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad van SBO de Kameleon is actief in zaken die de school direct aangaan. De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Dat laatste wil niet zeggen, dat de schoolleiding perse moet luisteren naar een initiatief.


In het Medezeggenschapsreglement van de Medezeggenschapsraad van scholen van SPON staan alle rechten en plichten van de MR vermeld.

Reglement MR SBO de Kameleon

Missie en Visie
De MR heeft als visie:

We willen een constructieve bijdrage leveren aan het bijstellen van beleidsstukken en een goed geïnformeerde achterban. Dit doen we door:

  • De (beleids-)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg;
  • Actief met onze achterban te communiceren over ontwikkelingen die het onderwijs in de school beïnvloeden.
We hanteren als uitgangspunten:
  • Dat we namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen invullen;
  • Dat we, als vertegenwoordiger, van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op beleid dat in school door de schoolleiding, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd;
  • Dat we niet alleen beleidsvoorstellen van de directie, namens het bevoegd gezag willen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen door middel van gevraagd en ongevraagd advies;
  • We contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel;
  • De agenda en notulen voor ouders en personeel beschikbaar zijn.

Jaarplan 2022-2023 MR SBO de Kameleon

Vergaderingen:
De MR vergaderingen vinden altijd plaats naar de GMR vergaderingen, zodat er vanuit de GMR ook stukken in de MR besproken kunnen worden.

De GMR vergadert op de volgende data:
Dinsdag 18 oktober
Dinsdag 13 december
Dinsdag 7 februari
Dinsdag 28 maart
Dinsdag 23 mei

Dinsdag 4 juli

De MR vergadert op de volgende data:
Dinsdag 20 september
Dinsdag 1 november
Dinsdag 20 december
Dinsdag 21 februari
Dinsdag 11 april

Dinsdag 16 mei
Dinsdag 13 juni
Woensdag 5 juli (reserve)

Binnen onze school bestaat de MR uit twee gekozen ouders en twee gekozen medewerkers van de school. Hieronder stellen zij zich persoonlijk aan u voor.

De oudergeleding van de MR bestaat uit:
Armand Tournois (GMR lid)
Sjoerd van den Boogaart

De personeelsgeleding bestaat uit:
Wendelyn Bravenboer (voorzitter)
Cansu Zenen (secretaris + GMR lid)

Sjoerd van den Boogaart
Mijn naam is Sjoerd van den Boogaart, 35 jaren oud. Naast mijn werk als elektrotechnisch engineer en voorliefde voor techniek hou ik van varen, zwemmen, lezen, schrijven, natuurkunde en knutselen. Ik heb een aantal jaar les gegeven in de elektrotechniek en in het bestuur van verschillende verenigingen gezeten.
Ik vind goed onderwijs essentieel, het is immers de toekomst die we hier vormgeven. Maar leren moet gewoon leuk zijn, deze wereld is vol met dingen waarover je eindeloos kunt verbazen en er is niets mooier dan het te verkennen. Hierbij is de brug tussen ouders en school essentieel en ik denk dan ook graag mee over hoe en wat SBO de Kameleon allemaal kan doen om het voor onze kinderen nog leerzamer en nog leuker te maken.

Armand Tournois
Mijn naam is Armand Tournois, vader van Dinant (groep 8). Ik woon in Hendrik-Ido-Ambacht samen met mijn vrouw Eveline en andere zoon Yannick. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en in het dagelijkse leven zit ik in het management van een zorginstelling in Dordrecht. Ik zit in de MR van de Kameleon omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de school van mijn zoon. Ik wil het team van de Kameleon ondersteunen met het doel dat ieder kind met (vooral) plezier goed onderwijs kan krijgen.

Wendelyn Bravenboer
Ik ben Wendelyn Bravenboer. En ik wil me graag aan u voorstellen. Vanaf 2017 werk ik op De Kameleon. Ik vind het ontzettend leuk om in de onderbouw te werken. De kinderen enthousiast te maken en houden voor het leren lezen, rekenen en schrijven.
Naast heel leuk werk heb ik een prachtig gezin samen met mijn man. We hebben drie kinderen. Ik hou van vakantie, lekker eten, sporten, de natuur en nog veel meer.
Eigenlijk ben ik de MR ingerold. Een collega ging met zwangerschapsverlof en ik wilde het wel tijdelijk overnemen. Dat tijdelijke is vast geworden en vandaar dat ik nog steeds met veel plezier in de MR zit. Ik vind het heel leuk om mee te denken over beleid. Waar willen we naartoe met elkaar en hoe gaan we dat doen?  Openheid, informatie delen en bespreken vind ik heel belangrijk. Alleen samen kunnen we ontwikkelen en onze missie volbrengen.

Cansu Zenen
Mijn naam is Cansu Zenen. Ik woon in Gorinchem samen met mijn man Cenk. Ik ben sinds het schooljaar 2018/2019 werkzaam op De Kameleon in de SBO+ middenbouw. Voorheen heb ik met veel plezier 2,5 jaar in het cluster 4 onderwijs bij Yulius gewerkt.
Sinds het schooljaar 2020/2021 ben ik lid van de medezeggenschapsraad van De Kameleon. Ik zie dit als een uitdaging en wil graag actief betrokken zijn bij de school met zaken die de school direct aangaan. Sinds dit schooljaar ben ik ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SPON.

Contact met de MR:

* Verplichte velden