De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad van SBO de Kameleon is actief in zaken die de school direct aangaan. De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Dat laatste wil niet zeggen, dat de schoolleiding perse moet luisteren naar een initiatief.

Binnen onze school bestaat de MR uit twee gekozen ouders en twee gekozen medewerkers van de school.

De oudergeleding van de MR bestaat uit:
Armand Tournois
Janneke Scheffe


De personeelsgeleding bestaat uit:
Debbie Kooijman (voorzitter)
Cansu Zenen (secretaris)Missie en Visie
De MR heeft als visie:

We willen een constructieve bijdrage leveren aan het bijstellen van beleidsstukken en een goed geïnformeerde achterban. Dit doen we door:

  • De (beleids-)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg;
  • Actief met onze achterban te communiceren over ontwikkelingen die het onderwijs in de school beïnvloeden.
We hanteren als uitgangspunten:
  • Dat we namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen invullen;
  • Dat we, als vertegenwoordiger, van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op beleid dat in school door de schoolleiding, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd;
  • Dat we niet alleen beleidsvoorstellen van de directie, namens het bevoegd gezag willen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen door middel van gevraagd en ongevraagd advies;
  • We contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel;
  • De agenda en notulen voor ouders en personeel beschikbaar zijn.
Klik hier om meer te lezen over het jaarplan 2020-2021.


Vergaderingen:
De MR vergaderingen vinden altijd plaats naar de GMR vergaderingen, zodat er vanuit de GMR ook stukken in de MR besproken kunnen worden.

De GMR vergadert op de volgende data:
Dinsdag 24 november
Dinsdag 16 februari
Dinsdag 30 maart
Dinsdag 18 mei
Dinsdag 13 juli (reserve)

De MR vergadert op de volgende data:
Dinsdag 8 december
Dinsdag 2 maart
Dinsdag 13 april
Dinsdag 1 juni
Woensdag 14 juliWie zijn wij?

Janneke Scheffe
Mijn naam is Janneke, ik woon in Alblasserdam en ik ben getrouwd met Onno. Samen zijn wij de ouders van 2 jongens waarvan de oudste sinds 2017 naar de kameleon gaat. Naast de uitdagingen van het ouderschap werk ik parttime als longfunctieanalist in een ziekenhuis. Verder ben ik regelmatig creatief bezig met het opknappen van meubels en ga ik graag de natuur in (vaak met hond). 
Sinds dit schooljaar (20/21) mag ik in de MR meedenken en adviseren over het beleid van de school en ik hoop daarmee van waarde te kunnen zijn voor school, ouders en leerlingen. 

Armand Tournois
Mijn naam is Armand Tournois, vader van Dinant (groep SBO+ MB). Ik woon in Hendrik-Ido-Ambacht samen met mijn vrouw Eveline en andere zoon Yannick. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en in het dagelijkse leven zit ik in het management van een zorginstelling in Dordrecht. Ik zit in de MR van de Kameleon omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de school van mijn zoon. Ik wil het team van de Kameleon ondersteunen met het doel dat ieder kind met (vooral) plezier goed onderwijs kan krijgen.

Cansu Zenen
Mijn naam is Cansu Zenen. Ik woon in Gorinchem samen met mijn man Cenk. Ik ben sinds het schooljaar 2018/2019 werkzaam op De Kameleon in de SBO+ middenbouw. Voorheb ik met veel plezier 2,5 jaar in het cluster 4 onderwijs gewerkt.
Sinds het schooljaar 2020/2021 ben ik als secretaris lid van medezeggenschapsraad van De Kameleon. Ik zie dit als een uitdaging en wil graag actief betrokken zijn bij de school met zaken die de school direct aangaan.

Debbie Kooijman
Mijn naam is Debbie Kooijman en werkzaam op de Kameleon vanaf 2005. Vooral in de middenbouw heb ik les gegeven. Daarnaast houd ik mij bezig met het onderhouden van de website en de Facebookpagina. Sinds 2018 ben ik lid van de GMR en vanaf dit schooljaar (2020) ook van de MR.
Voor mij is het belangrijk om samen met ouders na te denken over de ontwikkelingen in het onderwijs en samen een mooie en goede school neer te zetten. Het is goed om samen met collega's en ouders de belangen van de school en de kinderen te behartigen.