De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Logopedie

Logopedie op De Kameleon

Wanneer u logopedische ondersteuning voor uw kind wilt ontvangen,  kan deze ondersteuning op school plaatsvinden. Dit kan betekenen dat u vragen heeft over uw kind of wilt dat uw kind logopedisch onderzocht wordt. Eventuele logopedische behandelingen hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd. In overleg met u en school zoeken we de best passende oplossing voor uw kind.

De school heeft geen eigen logopedist in dienst. Heeft uw zoon/dochter particuliere logopedie, dan kan de school samen met u onderzoeken of het mogelijk is om deze behandeling op school te laten plaatsvinden.  

Wat kunnen wij voor uw kind betekenen?

Uw kind maakt elke dag nieuwe gebeurtenissen mee. Hij leert steeds beter om hierover met u te communiceren. Hij leert spreken, begrijpen, vertellen en luisteren. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. Allemaal belangrijke onderdelen van de totale ontwikkeling van uw kind. De logopedisten kunnen u en uw kind ondersteunen bij bovengenoemde onderwerpen.

Onze school werkt samen met Logopedie De Laet. 
Voor meer informatie: http://www.logopedie-delaet.nl