De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Cesartherapie

Op school komt één keer in de week een externe cesartherapeute. Zij verzorgt de behandeling aan leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. De aanvraag verloopt via de zorgverzekering.

Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de cesartherapeute.