De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Schooltijden/vakanties/vrije dagen

De schooltijden van De Kameleon zijn:
 
maandag         8.30 tot 14.00 uur
dinsdag 8.30 tot 14.00 uur
woensdag 8.30 tot 14.00 uur
donderdag 8.30 tot 14.00 uur
vrijdag 8.30 tot 14.00 uur
  
Vakantierooster en studiedagen
Vakantie / lesvrije dagen Datum
Studiedag Maandag 5 september
Studiedag Donderdag 15 september
Herfstvakantie Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 7 januari 2023
Studiedag Maandag 9 januari 2023*
Studiedag Vrijdag 3 februari 2023
Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari t/m 3 maart 2023
Studiedag Donderdag 6 april 2023
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Vrijdag 7 april 2023
Maandag 10 april 2023
Meivakantie Maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartweekend Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Studiedag Vrijdag 7 juli 2023
Zomervakantie Maandag 10 juli 2023 t/m 18 augustus 2023

*deze data zijn nog onder voorbehoud

 
Wij verzoeken u zelf dit rooster door te geven aan de BSO en/of  vervoersbedrijf , als u daar gebruik van maakt.