De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Leerlingenraad

 

De leerlingenraad heeft als doel om;

 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
 • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
 • bevorderen van actief burgerschap

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad heeft een ideeënbus, waarop ideeën ingebracht kunnen worden
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda

Voorbeelden:

 • Het gebruik en de inrichting van de toiletten
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten