De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Zorg en begeleiding

 De school heeft in haar document "zorgplan" beschreven hoe de leerlingenzorg op onze school gerealiseerd is.
Alle betrokkenen bij de school krijgen door het lezen van het zorgplan een helder beeld over de uitgangspunten voor de zorgstructuur en hoe de zorg op onze school wordt vormgegeven.
Op deze wijze weet een ieder wat er van hem of haar verwacht wordt op het gebied van de leerlingenzorg, de procedures zijn helder omschreven.
De cyclus van handelingsgericht gericht werken en het opbrengstgericht werken is uitgewerkt en vertaald naar onze school. De school werkt volgens 1 stap verder met de 1-zorgroute en is zich aan het professionaliseren op het gebied van opbrengstgericht werken.

Wilt u het hele zorgplan lezen, kunt u klikken op de volgende link:
Zorgplan