De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Veiligheid

Zoals omschreven in de algemene visie van De Kameleon, streven wij naar een veilig en prettig schoolklimaat voor leerlingen, teamleden en ouders.
Om dit te realiseren zijn er duidelijke regels en afspraken noodzakelijk. Nu kun je deze als school duidelijk beschrijven en vastleggen, maar daarmee heb je nog geen garantie voor een goed schoolklimaat. 
Een voorwaarde is dat afspraken en regels door een ieder worden nageleefd en dat we met elkaar in gesprek blijven. Betrokkenheid en verantwoordelijk voelen voor de school zal bijdragen, net zo goed als je serieus genomen voelen en met respect behandeld worden. Dit haakt aan bij onze visie op actief burgerschap en sociale cohesie (zie schoolplan). 
Noot: Sinds  27 maart 2015 hebben scholen niet alleen de zorgplicht voor de sociale veiligheid ook voor de psychische en fysieke veiligheid.
Daarnaast is het belangrijk om leerlingen, teamleden en ouders regelmatig (1 x 2 jaar) te bevragen omtrent dit onderwerp. De school gebruikt hiervoor de vragenlijsten binnen WMK. Komen hier verbeter- en aandachtspunten uit, dan zal de school deze opnemen in haar jaarplannen.
De school heeft een document opgesteld "veilig en prettig schoolklimaat". In dit document heeft de school beschreven hoe wij op De Kameleon zorg dragen voor sociale veiligheid.

Daarnaast is het veiligheidsbeleid uitgebreid met een interne contactpersoon voor ouders, leerlingen en teamleden.  De interne contactpersoon binnen De Kameleon is juf Rhiannon, zij is het vaste aanspreekpunt
binnen de school m.b.t. pesten.

Wilt  u het hele document lezen m.b.t. "veilig en prettig schoolklimaat" kunt u op de volgende link klikken:
Veilig en prettig schoolklimaat