De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

OB+ / MB+ / BB+

SBO+ groepen op het speciaal basisonderwijs
De SBO+ groep richt zich op leerlingen die belemmerd worden in hun didactische en/of sociaal- emotionele ontwikkeling door gedragsproblematiek.
De unieke persoonlijkheidsstructuur en de eventuele gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis van de leerling vraagt om passende ondersteuning, bijvoorbeeld doordat zij faalangstig zijn, moeite hebben met taakgerichtheid, concentratie, zelfstandig werken, samenwerking en samenspel of doordat de interactie tussen leerkracht en leerling onderling stroef verloopt. Het gaat hier niet om leerlingen met bijvoorbeeld een diagnose ODD. Bepaalde stoornissen uit de DSM V behoren niet tot de doelgroep van het SBO+. Daarnaast zijn wij daar onvoldoende voor ingericht en hebben onvoldoende expertise voor dergelijke doelgroepen.

Het is van belang dat de leerlingen open staan voor onderwijs, in groepsverband kunnen functioneren en geen fysieke agressie tonen.
De SBO+ groep is een kleine setting van maximaal 12 leerlingen. Hierdoor is er ruimte voor individueel contact, extra tijd en afgepaste begeleiding op sociaal-emotioneel en didactisch vlak.

Binnen deze groep is een nauwe samenwerking tussen de school, ouders en zorg van groot belang.

In de plussetting is de uitstroom naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs de kijkrichting. Maar ook de uitstroom naar het reguliere voortgezet onderwijs is een optie. Het streven is dan om de leerling in een reguliere SBO groep 8 mee te laten draaien. Dit om de overgang niet te groot te maken en extra controle voor ons om te kijken of  de leerling een reële kans heeft van slagen.