De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

BSO

Buitenschoolse opvang (BSO)
Ontspannen na school

 
Kinderen kunnen voor, tussen en na schooltijd terecht in de buitenschoolse opvang van Wasko Kinderopvang.

Het grootste verschil met een reguliere BSO is de groepsgrootte. Een pedagogisch medewerker begeleidt 5 kinderen. Op een reguliere BSO is de verhouding 1 pedagogisch medewerker op 10 of 12 kinderen. De kinderen zijn in de veilige en vertrouwde omgeving van school.

Voor kinderen moet de tijd bij de BSO vooral leuk, ontspannend en uitdagend zijn. Daarom biedt Wasko diverse leeftijdsgerichte activiteiten aan uit de activitheek DoenKids. DoenKids is een activiteitendatabase vol originele ideeën waarbij kinderen actief bezig kunnen zijn. Activiteiten waarbij Wasko kinderen ruimte geeft hun sociale emotionele vaardigheden en zelfredzaamheid te vergroten.

De BSO sluit aan bij de cultuur en structuur van onze school. Zo voelen kinderen zich prettig en kunnen zij zich goed ontwikkelen. Op de groep staan gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Zij krijgen ondersteuning van een van Wasko's pedagogisch coaches. Op die manier kunnen kinderen hun sociale emotionele vaardigheden en zelfredzaamheid vergroten. De BSO is in een mooie ruimte in een rustig gedeelte in onze school. Daarnaast is er een afgesloten buitenruimte voor beweging en sociaal spel.

 

Vakantieopvang, studiedagen en planningsdagen
Relaxen in de vakantie
Heeft u behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen of planningsdagen? Wasko biedt ook vakantieopvang aan. Met hippe thema's die centraal staan in vakantieperiodes is er vanuit de activitheek DoenKids voor ieder wat wils. Deze worden aangevuld met activiteiten die plaatsvinden op 'unieke locaties' zoals de Natuur BSO's en Sport BSO's.


 
Aanmelden
Meer informatie over de opvangmogelijkheden bij Wasko? Surf naar www.wasko.nl voor voorwaarden. Aanmelden kan ook via de website. Ook zit de afdeling kindplanning van Wasko klaar om te helpen bij het maken van bijvoorbeeld een proefberekening kinderopvangtoeslag. De afdeling kindplanning is bereikbaar via kindplanning@wasko.nl of 078 - 615 71 65, keuze 1.

Wasko Kinderopvang - partner van scholen
Wasko werkt sinds jaar en dag samen met de scholen en vertaalt de pedagogische visie en levensovertuiging van de school in de kinderopvang. Zo wordt gewerkt aan een integrale aanpak, dit komt de kinderen ten goede.
 
Over Wasko
Wasko is dé regionale kinderopvangorganisatie in de Alblasserwaard. Wasko heeft meer dan
50 locaties verspreid over 4 gemeentes: Papendrecht, Alblasserdam, Molenlanden en Sliedrecht
 
Wasko is een Maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Maatschappelijke kinderopvang-organisaties kiezen uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Met de winst kunnen zij duurzame kwaliteit borgen en innovatie mogelijk te maken. Maatschappelijke kinderopvangorganisaties willen kinderopvang bieden aan alle
kinderen, óók in die wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wél hard nodig hebben.
Kinderopvang blijft open ook in die wijken waar geen winst wordt gemaakt. Dit doen maatschappelijke kinderopvang-organisaties vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel.
 
Of je nu kiest voor dagopvang, peuterspeelzaal, peuteropvang, buitenschoolse, tussenschoolse of vakantieopvang; bij Wasko Kinderopvang staat kwaliteit centraal. Bij Wasko is dat kinderopvang méér is dan kinderen opvangen. Wasko voegt hier graag 'iets' aan toe. Dat 'iets' is de pedagogische kwaliteit. Wasko biedt kinderen de ruimte te ontspannen en zich te ontwikkelen. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen, ravotten, sporten, knutselen en vriendschappen aangaan, rekening houdend met wensen, interesses, geloof, gevoelens en behoeften, in een veilige omgeving. Wasko kent naast reguliere BSO ook de Sport, Natuur en Zwem-BSO.
 
https://www.wasko.nl/opvanglocatie/bso-de-kameleon/