De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Praktijkgericht onderwijs


De school  is gestart om te gaan werken met leerlingen met een IQ tussen 55 en 80 die onvoldoende profijt hebben van de aanpak op het reguliere SBO maar die niet de structuur van een SBO+ groep nodig hebben.
Deze leerlingen hebben gemiddeld een leerachterstand van ruim 2 jaar en lijken onvoldoende groei door te maken. Er worden problemen op het gebied van het werkgeheugen en de concentratie geconstateerd. 
Kenmerkend is dat zij sociaal emotioneel kwetsbaar en jong zijn en problemen hebben op het gebied van werkgeheugen en concentratie. Er is wel sprake van 'leerbaarheid'.
Om deze leerlingen meer passend onderwijs te bieden, hebben zij meer ondersteuning en herhaling van lesstof nodig. Veiligheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid staat bij deze groep centraal. Dit zijn voorwaarden om tot leren te komen. Naast de cognitieve vaardigheden werken we aan de bevordering van sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid.
De leerlingen werken in een aangepast leerroute met uitgewerkte doelen. De methodes worden toegepast aan de hand van de doelen en fungeren meer als bron. Er kan ook aan doelen worden gewerkt door praktijkgerichte opdrachten of door verschillende vakgebieden te combineren. Er wordt veel tijd vrijgemaakt voor bewegend en spelend leren waarbij het volgen van de leerroute centraal staat.