Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor De Kameleon? Dan heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

SPON_deKameleon_sept23_07_2023

Onze aanmeldprocedure

Om uw kind toe te kunnen laten tot het speciaal basisonderwijs, moet hij/zij beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs (SBO). Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt opgesteld door het ondersteuningsteam van de basisschool. 

Wanneer uw kind nog niet staat ingeschreven op een basisschool en u vermoedt dat hij/zij de extra zorg binnen het speciaal onderwijs nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband Drechtsteden.

Toelaatbaarheidsverklaring

Om toegelaten te kunnen worden tot onze school is een TLV nodig van het samenwerkingsverband (SWV) uit de regio waar de leerling woont. Na de aanmelding observeren we de leerling op de plek waar hij onderwijs volgt. Volgt hij op dat moment geen onderwijs dan doen we de observatie bij ons op school of op de plaats waar het kind dagbesteding heeft. Verder vragen we, met toestemming van de ouders/verzorgers, relevante gegevens op. 

Als alle benodigde informatie aanwezig is en de leerling wordt toegelaten, maken de intern begeleider en de orthopedagoog, in overleg met de Commissie voor de Begeleiding (CvdB), een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de begeleiding van de leerling op school. Na plaatsing op de school wordt de route van de zorgstructuur gestart

Aanmeldprocedure

Bij een tussentijdse aanmelding (bijv. een verhuizing) doet u dit 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. Als blijkt dat we een leerling niet voldoende kunnen ondersteunen, zoeken we binnen zes weken een betere plek. Dit heet ‘zorgplicht’. We mogen deze termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Uw kind blijft ingeschreven bij ons op school totdat we een geschikte andere school hebben gevonden.

Herindicatie

De TLV heeft een bepaalde geldigheidsduur, variërend van één schooljaar tot voor de duur van de schoolloopbaan op onze school. Op deze manier wordt regelmatig bekeken of de leerling bij ons op de goede plek zit en de juiste vorm van onderwijs volgt. Indien de TLV moet worden verlengd brengt de CvdB brengt een advies uit aan het SWV.

Instromen

In principe stromen leerlingen na de zomervakantie in op school. De mogelijkheid om in te stromen op een ander moment is mogelijk. Voor leerlingen die 4 jaar zijn geworden kunnen instromen in de kleutergroepen. Voor leerlingen die ouder zijn wordt nog een instroom-moment aangehouden. Dat is na de kerstvakantie. Indien noodzakelijk en dit wordt per leerling bekeken, kan ook worden ingestroomd in de maanden erna. Instroom is altijd mede afhankelijk van de hoeveelheid plaatsen die nog beschikbaar zijn. Na de meivakantie kan er niet meer ingestroomd worden en is het eerst volgende moment na de zomervakantie.