Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Missie en visie

Bij ons staat het ontwikkelen van een warme, open relatie met kinderen, gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijds respect en liefde centraal. Wij vinden het belangrijk om OOG te hebben voor elk kind. 

SPON_deKameleon_sept23_09_2023

Onze missie

OOG staat voor Onderwijs, Ontwikkeling en Geluk.

Onderwijs

Elke leerling krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past. Het onderwijs is hedendaags en dynamisch. Het onderwijs is gebaseerd op: onze visie op leren en onze visie op onderwijzen. 

Ontwikkeling

Wij zijn een plaats waar leerlingen tot hun recht komen. Waar het leren samen gaat met ervaren. Waar de ontwikkeling van vandaag net zo belangrijk is als die van de toekomst. Waar we aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden, van de cognitieve ontwikkeling tot de expressieve en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Waar de persoonlijke ontwikkeling niet alleen gericht is op het individu maar ook gericht is op het meedoen in een groep. Waar het proces net zo belangrijk is als het eindresultaat. 

Geluk

Wij zijn een plaats waar leerlingen veiligheid ervaren. Waar leerlingen mogen zijn wie hij of zij is. Waar leerlingen motivatie ervaren en trots kunnen zijn. Waar leerlingen (de) zin ervaren om te leren. Waar de stem van leerlingen wordt gehoord en telt.

Lees hier meer over in onze schoolgids

Onze visie

Om aan onze missie te kunnen werken vinden wij dat we een Professionele Leergemeenschap moeten zijn. Een organisatie die hedendaags is, dynamisch is en zich ontwikkelt.

Visie op onderwijzen

Onderwijzen gebeurt door interactie met leerlingen en tussen leerlingen. Onderwijzen is het stimuleren van zelfstandigheid, het mogen ontdekken en zelf uitvinden. Onderwijzen is aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling, waarbij rekening wordt gehouden met de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling. Het onderwijs moet bijdragen aan cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke vorming van de leerling.

Om te kunnen onderwijzen heeft de leerkracht grote didactische en pedagogische kennis nodig èn de vaardigheden om het onderwijsaanbod vorm te geven. Eigenaarschap, professionele ruimte en samenwerking met collega’s binnen de Professionele Leergemeenschap zijn belangrijke factoren die hierbij een rol spelen.

Visie op leren

De Kameleon biedt onderwijs aan op verschillende manieren omdat leerlingen verschillend leren maar ook door verschillen leren. We maken gebruik van:

  • de zone van de naaste ontwikkeling
  • praktisch leren
  • bewegend leren
  • transfer leren (samenhangend onderwijs)
  • ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden
  • verschillende werkvormen
  • naast het platte vlak ook ruimtelijk werken
  • betekenisvol leren

waarbij het leren door te prikkelen, te motiveren en uit te dagen een belangrijke rol hebben.

SPON_deKameleon_sept23_25_2023

Onze identiteit

De identiteit van de school is “algemeen bijzonder”. De school maakt het mogelijk dat leerkrachten en overige medewerkers hun religie of levensbeschouwing vertegenwoordigen, mits dit in overeenstemming is met onze waarden. Het is daarom mogelijk dat leerkrachten hun religie of levensovertuiging laten merken aan anderen. Dit houdt in dat zij vanuit hun eigen levensovertuiging met de kinderen in gesprek gaan, maar daarbij wel de kinderen op objectieve wijze informatie geven. 

Wij willen de leerlingen leren van jongs af aan respect te hebben voor elkaars overtuiging of mening. Er wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De school brengt verschillende denkbeelden bij elkaar en laat kinderen op basis van gelijkwaardigheid daarover in gesprek gaan. Zo leren leerlingen ook kritisch te kijken naar zichzelf en naar medeleerlingen. Leerlingen leren waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. 

De school leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. In tegenstelling tot de meeste bijzonder onderwijsscholen nemen wij niet één levensbeschouwing of onderwijsconcept als vertrekpunt, maar bieden wij ruimte voor diversiteit. Het centrale uitgangspunt is de ander te waarderen zoals de ander is.