Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ouders en de school

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is belangrijk voor ons en komt de school en de leerling ten goede.

SPON_deKameleon_sept23_27_2023

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van SBO de Kameleon is actief in zaken die de school direct aangaan. De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Dat laatste wil niet zeggen, dat de schoolleiding per se moet luisteren naar een initiatief.

In het Medezeggenschapsreglement van de Medezeggenschapsraad van scholen van SPON staan alle rechten en plichten van de MR vermeld.

De MR vergaderingen vinden altijd plaats na de GMR-vergaderingen, zodat er vanuit de GMR ook stukken in de MR besproken kunnen worden.

Vergaderingen GMR

De GMR vergadert op de volgende data:

 • Dinsdag 24 oktober
 • Dinsdag 12 december
 • Dinsdag 13 februari
 • Dinsdag 26 maart
 • Dinsdag 21 mei
 • Dinsdag 4 juli (reserve)
Vergaderingen MR

De MR vergadert op de volgende data:

 • Dinsdag 31 oktober
 • Dinsdag 19 december
 • Dinsdag 5 maart
 • Dinsdag 23 april
 • Dinsdag 4 juni
 • Donderdag 4 juli (reserve)

Onze missie

We willen een constructieve bijdrage leveren aan het bijstellen van beleidsstukken en een goed geïnformeerde achterban. Dit doen we door:

 • De (beleids-)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg;
 • Actief met onze achterban te communiceren over ontwikkelingen die het onderwijs in de school beïnvloeden.
 • We hanteren als uitgangspunten:
 • Dat we namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen invullen;
 • Dat we, als vertegenwoordiger, van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op beleid dat in school door de schoolleiding, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd;
 • Dat we niet alleen beleidsvoorstellen van de directie, namens het bevoegd gezag willen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen door middel van gevraagd en ongevraagd advies;
 • We contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel;
 • De agenda en notulen voor ouders en personeel beschikbaar zijn.

Voorstellen leden MR

Binnen onze school bestaat de MR uit twee gekozen ouders en twee gekozen medewerkers van de school. Hieronder stellen zij zich persoonlijk aan u voor.

De oudergeleding bestaat uit:
Sjoerd van den Boogaart
Demi den Outer

De personeelsgeleding bestaat uit:
Wendelyn Bravenboer (voorzitter)
Cansu Zenen (secretaris + GMR lid)

Sjoerd van den Boogaart

Mijn naam is Sjoerd van den Boogaart, 35 jaar oud. Naast mijn werk als elektrotechnisch engineer en voorliefde voor techniek hou ik van varen, zwemmen, lezen, schrijven, natuurkunde en knutselen.

Ik heb een aantal jaar les gegeven in de elektrotechniek en in het bestuur van verschillende verenigingen gezeten.

Ik vind goed onderwijs essentieel, het is immers de toekomst die we hier vormgeven. Maar leren moet gewoon leuk zijn, deze wereld is vol met dingen waarover je eindeloos kunt verbazen en er is niets mooier dan het te verkennen. Hierbij is de brug tussen ouders en school essentieel en ik denk dan ook graag mee over hoe en wat SBO de Kameleon allemaal kan doen om het voor onze kinderen nog leerzamer en leuker te maken.

Demi den Outer

Ik ben Demi den Outer, moeder van 2 prachtige zonen van 11 en bijna 1 en getrouwd met Wendy. Samen wonen wij met onze 2 hondjes in Hendrik Ido ambacht. Voor de rest ben ik werkzaam als servicemanager bij een technisch installatiebedrijf en studeer ik hbo-management, economie en recht. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin, de honden, familie en vrienden en vakanties.

Vanaf dit schooljaar zal ik ook actief zijn voor de Kameleon waar ik met plezier naar uitkijk.

Wendelyn Bravenboer

Ik ben Wendelyn Bravenboer. En ik wil me graag aan u voorstellen. Vanaf 2017 werk ik op De Kameleon. Ik vind het ontzettend leuk om in de onderbouw te werken. Ik wil de kinderen enthousiast maken en houden, voor het leren lezen, rekenen en schrijven.

Naast heel leuk werk heb ik een prachtig gezin samen met mijn man. We hebben drie kinderen. Ik hou van vakantie, lekker eten, sporten, de natuur en nog veel meer.

Eigenlijk ben ik de MR ingerold. Een collega ging met zwangerschapsverlof en ik wilde het wel tijdelijk overnemen. Dat tijdelijke is vast geworden en vandaar dat ik nog steeds met veel plezier in de MR zit. Ik vind het heel leuk om mee te denken over beleid. Waar willen we naartoe met elkaar en hoe gaan we dat doen? Openheid, informatie delen en bespreken vind ik heel belangrijk. Alleen samen kunnen we groeien en onze missie volbrengen.

Cansu Zenen

Mijn naam is Cansu Zenen. Ik woon in Gorinchem samen met mijn man Cenk. Ik ben sinds het schooljaar 2018/2019 werkzaam op De Kameleon in een SBO+ groep. Voorheen heb ik met veel plezier 2,5 jaar in het cluster 4 onderwijs bij Yulius gewerkt.

Sinds het schooljaar 2020/2021 ben ik lid van de medezeggenschapsraad van De Kameleon. Ik zie dit als een uitdaging en wil graag actief betrokken zijn bij de school met zaken die de school direct aangaan. Sinds het schooljaar 2022/2023 ben ik ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SPON.